Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0154-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/359
Наименование: Център за извънкласна и извънучилищна дейност "АКАДЕМИК" в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"
Бенефициент: Природоматематическа гимназия"Академик Иван Гюзелев"-
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Формиране на екип, клубове и ученически клубен съвет.
2.1.Подготовка за дейност 2.2 – провеждане на предварителни и разяснителни сбирки.
2.2.Изготвяне на клубни планове за работа.
3.1.Подготовка за дейност 3.2 – Изработване на график за работа на групите.
3.2.*Работа по групи.
4.1.*Подготовка за дейности 4.2 и 4.3 – определяне на регламенти и създаване на състезателни теми.
4.2.*Организиране и провеждане на състезания.
4.3.*Обявяване на резултатите и награждаване на призьорите.
5.1.*Подготовка за дейност 5.2 – осъществяване на връзка с външни лектори и изготвяне на графици по секции.
5.2.*Организиране и провеждане на лекции и семинари.
6.1.Подготовка за дейност 6.2 - Проектиране на костюми и реквизит.
6.2.Създаване на костюми и реквизит за театралните спектакли.
7.*Представяне в национални конференции и театрални фестивали.
8.1.*Подготовка за дейност 8.2 и 8.3 – планиране на региони за наблюдение.
8.2.Организиране и провеждане на еко-експедиция.
8.3.*Осъществяване на аква-наблюдения.
9.*Планиране и осъществяване на пленер в ЕМО „Етър”.
10.1.Закупуване на програмни продукти и материали.
10.2.* Информиране и публичност.
11.1.*Подготовка за дейност 11.2 – събиране и обработка на информация, мониторинг.
11.2.*Създаване на секции в сайта и форума на гимназията.
11.3.*Обработка на обратна информация от форума.
12.*Изработване и актуализиране на тематични табла.
13.1.*Подготовка за дейност 13.2 – проучване на нова специализирана литература.
13.2.*Попълване на библиотечен фонд.
14.1.*Подготовка за дейност 14.2 – събиране, систематизиране и редактиране на материалите за публикации.
14.2.*Издаване на вестник на Център „Академик”.
15.Създаване на крайни продукти по проекта (книжни тела, албум-хербарий, CD-фотоалбум, DVD-филм).
16.1.* Подготовка за дейност 16.2 – планиране на хепънинг за всички клубове и секции.
16.2.Провеждане на заключителен хепънинг с награди.
17.1.* Подготовка на дейност 17.2 – мониторинг на дейностите в секциите.
17.2.*Изготвяне на тримесечни и финален отчети.
Партньори
Партньори:
Община Габрово
Сдружение "Планета Габрово"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 449 BGN
Общ бюджет: 27 465 BGN
БФП: 27 465 BGN
Общо изплатени средства: 27 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 600 BGN
2009 15 863 BGN
2010 1 990 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 160 BGN
2009 13 483 BGN
2010 1 691 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 334 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 440 BGN
2009 2 379 BGN
2010 298 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 118 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз