Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0081-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/665
Наименование: Творя и се забавлявам
Бенефициент: Професионална гимназия по строителство гр. Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Изпълнение на дейност 1 - Сформиране на клуб „Начинаещ журналист”
2.* Подготовка на дейност 2 Издаване на училищен вестник
2.1.* Изпълнение на дейност 2 Издаване на училищен вестник
3.1. Подготовка на дейност * 3 Провеждане на конкурс за популяризиране на клубната дейност
3.2. Изпълнение на дейност 3 Провеждане на конкурс за популяризиране на клубната дейност
4. Изпълнение на дейност 4 Сформиране на клуб „Мастер”
5.1. Подготовка на дейност 5 Провеждане на изложба
5.2. Изпълнение на дейност 5 Провеждане на изложба
6.1. Подготовка на дейност 6 Провеждане на конкурс за популяризиране на клубната дейност
6.2. Изпълнение на дейност 6 Провеждане на конкурс за популяризиране на клубната дейност
Партньори
Партньори:
Община Габрово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 574 BGN
Общ бюджет: 8 599 BGN
БФП: 8 599 BGN
Общо изплатени средства: 8 599 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 500 BGN
2009 4 131 BGN
2010 1 968 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 599 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 125 BGN
2009 3 512 BGN
2010 1 673 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 375 BGN
2009 620 BGN
2010 295 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз