Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0254-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/375
Наименование: Подпомагане на личностното и социално израстване на децата извън училището
Бенефициент: Фондация “Институт за православни ценности и културно развитие” - Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Подготовка и популяризация на проекта.
2.*Провеждане на детски лагери.
3.Провеждане на кръжоци.
4.Изготвяне на презентационни материали.
5.Изготвяне на финален отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 261 BGN
Общ бюджет: 47 944 BGN
БФП: 42 747 BGN
Общо изплатени средства: 42 745 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 652 BGN
2009 6 418 BGN
2010 27 675 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 745 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 354 BGN
2009 5 455 BGN
2010 23 524 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 298 BGN
2009 963 BGN
2010 4 151 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 412 BGN
Финансиране от бенефициента 5 258 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз