Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0165-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/463
Наименование: "Танцът ни събира в училище"
Бенефициент: Фондация Европейски институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Организационно-техническа работа за подготовка, реализация и анализ на изпълнението на предвидените цели и дейности
1.1. Организационни срещи на екипа по проекта
1.2. Срещи на екипа, учителите–настойници и треньорите. Подготвят се информации за родителите
1.3. Провеждане на срещи с родителите
1.4. Участия на екипа по проекта в учителски съвети
1.5. Закупуване на музикална техника, материали и консумативи
1.6. Разработване на сценарии и организация за провеждане на междинното и финалното състезание
1.7. Определяне на състава на журито и критериите
1.8. Разработване на анкетни карти за вътрешна оценка
1.9.* Организиране на едно състезание в Панагюрище и едно заключително в София, както и подготовка на две викторини с различни въпроси за различните възрастови групи
2. Провеждане на извънкласни занимания, обучение и състезания по спортни танци
2.1. Провеждане на подбор на желаещите Формиране на трайни танцови двойки 3 х 20 деца
2.2. Провеждане на тренировките
2.3. Участия на спортните двойки в спортни и други тържества на своите училища
2.4. Подготовка и издаване на материали Разпространение
2.5.* Провеждане на часове на класния ръководител, посетени на Европейския съюз и на историята на танца
2.6. Подготовка, изпълнение и разпространение на обучителен бюлетин
2.7.* Провеждане на две състезанията
2.8.* Провеждане на една заключителна викторина и определяне на призьорите
3. Осигуряване на публичност на целите и дейностите по проекта
4. Управление и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 316 BGN
Общ бюджет: 37 483 BGN
БФП: 37 483 BGN
Общо изплатени средства: 37 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 463 BGN
2009 27 718 BGN
2010 300 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 044 BGN
2009 23 561 BGN
2010 255 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 859 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 419 BGN
2009 4 158 BGN
2010 45 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 622 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз