Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0248-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/150
Наименование: Деца и професионалисти - заедно по пътя на усъвършенстването
Бенефициент: Фондация "Култура"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1: Сформиране на екип по проекта
2.Подготовка на дейност 2: Проучване на учебните програми и планираните репертоари на партньорите, участващи в проекта
2.Изпълнение на дейност 2: Проучване на учебните програми и планираните репертоари на партньорите, участващи в проекта
3.Подготовка на дейност 3: Провеждане на практикум и създаване на програма за самообучение
3.Изпълнение на дейност 3: Провеждане на практикум и създаване на програма за самообучение
4.Подготовка на дейност 4: Прилагане на програмата за самообучение от целевите групи, текущо оценяване на приложимостта
4.Изпълнение на дейност 4: Прилагане на програмата за самообучение от целевите групи, текущо оценяване на приложимостта
5.Подготовка на дейност 5: Изследване на ефекта и анализ на резултатите
5.Изпълнение на дейност 5: Изследване на ефекта и анализ на резултатите
6. Подготовка на дейност 6: Визуализация и разпространение на резултатите
6.Изпълнение на дейност 6: Визуализация и разпространение на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 028 BGN
Общ бюджет: 41 996 BGN
БФП: 41 996 BGN
Общо изплатени средства: 41 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 000 BGN
2009 8 034 BGN
2010 24 947 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 650 BGN
2009 6 829 BGN
2010 21 205 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 350 BGN
2009 1 205 BGN
2010 3 742 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 297 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз