Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0058-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/650
Наименование: "Образователна мрежа Обществено Постижение"
Бенефициент: Сдружение "Диалог"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1. Подготовка на Ръководство и Книга с примерни уроци по ОП и интерактивни игри
1.2. Отпечатване на Ръководство и Книга с примерни уроци по ОП и интерактивни игри
2.1. Обучение на млади лидери за работа по програма „Обществено постижение” (подготовка)
2.2. Обучение на млади лидери за работа по програма „Обществено постижение” (изпълнение)
3.1. Създаване на ОП клубове в училищата партньори (подготовка)
3.2. Създаване на ОП клубове в училищата партньори (изпълнение)
4. Създаване на ОП e-mail
5.* Мониторинг
6. Периодични срещи на младите лидери
7*. Периодични срещи на треньорите
8.1.* Отпечатване на брошури и плакати (подготовка)
8.2.* Отпечатване на брошури и плакати (изпълнение)
9.1. Панаир на клубовете (подготовка)
9.2. Панаир на клубовете (изпълнение)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 880 BGN
Общ бюджет: 2 624 BGN
БФП: 2 624 BGN
Общо изплатени средства: 2 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 376 BGN
2009 2 624 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 376 BGN
2 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 570 BGN
2009 2 231 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 806 BGN
2009 394 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 376 BGN
- 4 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз