Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0130-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/419
Наименование: Да направим заедно детството по- интересно
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екипа на проекта
2.дейност 2 Организиране осъществяването на дейностите
3.дейност 3 Популяризиране на проекта
4.дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
5.дейност 5 Създаване на кръжок по моделиране и конструиране ”Творението-изкуството на изобретателя”
6.дейност 6 Сформиране на група за извънкласна дейност „Академия-млад актьор”
7.дейност 7 Сформиране на група за извънкласна дейност “Естетиката – чувство за красота и творчество”
8.дейност 8 Сформиране на кръжок ”Комуникативността-инициатива за интелектуално развитие”
9.дейност 9 Сформиране на група за извънкласна дейност ”Здрав дух в здраво тяло”
10.дейност 10 Сформиране на младежки танцов състав “ Тракийче”
11.дейност 11 Организиране на състезания между ученици и родители “Кой знае повече”
12.дейност 12 Организиране на спортно мероприятие “Да победим заедно”
13.*Подготовка на дейност 13 Организиране на открити уроци с дейното участие на ученици, родители и учители.
13.*Изпълнение на дейност 13 Организиране на открити уроци с дейното участие на ученици, родители и учители.
14.*Подготовка на дейност 14 Дейности по популяризиране на проекта
14.*Изпълнение на дейност 14 Дейности по популяризиране на проекта
15.дейност 15 Пресконференция за закриване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 000 BGN
Общ бюджет: 37 545 BGN
БФП: 37 545 BGN
Общо изплатени средства: 37 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 000 BGN
2009 8 282 BGN
2010 21 260 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 800 BGN
2009 7 039 BGN
2010 18 071 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 200 BGN
2009 1 242 BGN
2010 3 189 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 631 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз