Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0459-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-04005
Наименование: „СКОК: Система за Компетентно Обслужване на Клиентитие от Киров АД”
Бенефициент: "Киров" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 26.05.2010
Дата на приключване: 26.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към повишаване производителността на труда и конкурентоспособността на Киров АД, посредством инвестиции в обучения на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси в компанията. По този начин ще се даде възможност и за подобряване капацитета на фирмата в изпълнението на проекти в областта на търговията, мениджмънта и търговското обслужване, както и за повишаване качеството на работата.
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите в Киров АД. Добро управление на проекта.
Изпълнение на Дейност 1: Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на детайлизирана програма на дейностите в Киров АД. Добро управление на проекта.
Подготовка на Дейност 2: Подготовка на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги.
Изпълнение на Дейност 2: Избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на образователни услуги.
Подготовка на Дейност 3: Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности
Изпълнение на Дейност 3: Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Информация и публичност по проекта.
Подготовка на Дейност 5: Финансово и техническо отчитане на проекта.
Изпълнение на Дейност 5: Финансово и техническо отчитане на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Рейвън Консултинг Груп
ОКСИГЕН ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 975 BGN
Общ бюджет: 92 854 BGN
БФП: 64 998 BGN
Общо изплатени средства: 64 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 195 BGN
2012 51 801 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 216 BGN
2012 44 031 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 247 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 979 BGN
2012 7 770 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 749 BGN
Финансиране от бенефициента 28 275 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз