Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0028-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/293
Наименование: Младежи с европейско мислене и действия
Бенефициент: Национален ученически екопарламент
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на д-т 1. Младежки форуми
1.1.Изпълнение на д-т 1. Младежки форуми
2.Подготовка на д-т 2. Нац. конкурс /НУЕП/
2.1.Подготовка на д-т 2. Нац. конкурс /ученици/
2.2.Изпълнение на д-т 2. Нац. конкурс
3.*Подготовка на д-т 3. Майст. класове
3.1.Изпълнение на д-т 3. Майст. класове
4.*Подготовка на д-т 4. Нац. среща
4.1.Изпълнение на д-т 4. Нац. среща
5.*Подготовка на д-т 5. Лятна доброволческа дейност
5.1.*Изпълнение на д-т 5 Лятна доброволческа дейност
6.Подготовка на д-т 6. Създаване на блог и нов сайт
6.1.*Изпълнение на д-т 6 Създаване на блог и нов сайт и действие
7.*Подготовка Отчитане на работата по проекта
7.1.*Изпълнение Отчитане на работата по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 747 BGN
Общ бюджет: 37 584 BGN
БФП: 37 584 BGN
Общо изплатени средства: 37 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 400 BGN
2009 24 585 BGN
2010 3 593 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 990 BGN
2009 20 897 BGN
2010 3 054 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 941 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 410 BGN
2009 3 688 BGN
2010 539 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 637 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз