Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0118-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/28
Наименование: Варненска ученическа академия 2008/2009
Бенефициент: Общински детски комплекс - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.10.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Подготовка и изпълнение на Дейност 1 “Свикване на Общо събрание на ВУА”
2.Изпълнение на Дейност 2 “Организиране работата на школите”
3*.Изпълнение на Дейност 3 “Свикване на Научния съвет на ВУА”
4.Подготовка на Дейност 4 “Организиране на качествен подбор”
4.Изпълнение на Дейност 4 “Организиране на качествен подбор”
5*.Изпълнение на Дейност 5 “Изпреварващо обучение в школите”
6.Подготовка и изпълнение на Дейност 6 “Интердисциплинарно сътрудничество”
7.Подготовка и изпълнение на Дейност 7 “Изяви на участниците във ВУА”
8.Подготовка и изпълнение на Дейност 8 “Издаване на годишник на ВУА”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 920 BGN
Общ бюджет: 46 068 BGN
БФП: 46 068 BGN
Общо изплатени средства: 46 060 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 984 BGN
2009 20 753 BGN
2010 15 323 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 060 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 486 BGN
2009 17 640 BGN
2010 13 025 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 151 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 498 BGN
2009 3 113 BGN
2010 2 298 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 909 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз