Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0146-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/197
Наименование: Фабрика за таланти, отличници и победители
Бенефициент: Второ основно училище "Христо Смирненски"-гр. Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Информационна кампания за популяризиране на проекта (подготовка).
1.Информационна кампания за популяризиране на проекта.
2.Създаване на клуб “В кухнята на художниците” (подготовка).
2.Създаване на клуб “В кухнята на художниците”.
3.Създаване на клуб “Смелчаци” (подготовка).
3.Създаване на клуб “Смелчаци”.
4.Създаване на клуб “Предизвикателство за таланти” (подготовка).
4.Създаване на клуб “Предизвикателство за таланти”.
5.Създаване на клуб “Знаещи” (подготовка).
5.Създаване на клуб “Знаещи”.
6.Създаване на клуб “Малки родолюбци” (подготовка).
6.Създаване на клуб “Малки родолюбци”.
7.Иницииране на нестандартни родителски срещи (подготовка).
7.Иницииране на нестандартни родителски срещи.
Партньори
Партньори:
Община Сандански
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 656 BGN
Общ бюджет: 45 189 BGN
БФП: 45 189 BGN
Общо изплатени средства: 45 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 731 BGN
2009 28 582 BGN
2010 6 869 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 272 BGN
2009 24 295 BGN
2010 5 839 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 405 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 460 BGN
2009 4 287 BGN
2010 1 030 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 777 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз