Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0063-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/413
Наименование: Училището - желана територия на ученика
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 15.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Изпълнение на дейност 1 Организиране изпълнението на проекта
2. Изпълнение на дейност 2 Представяне на проекта
3. Подготовка за дейност 3 Създавене на Общински младежки парламент
3.1. Изпълнение на дейност 3 Създавене на Общински младежки парламент
4. Изпълнение на дейност 4 Обучения на младежки лидери
5. Изпълнение на дейност 5 "Професионално ориентиране и консултиране"
6. Изпълнение на дейност 6 Клуб "Млад предприемач"
7. Изпълнение на дейност 7 Клубни форми и школи по интереси
8. Изпълнение на дейност 8 Пролетна вакация
9. Изпълнение на дейност 9 Ваканция „Весело лято”
10. Изпълнение на дейност 10: Зимна ваканция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 600 BGN
Общ бюджет: 34 440 BGN
БФП: 34 440 BGN
Общо изплатени средства: 34 438 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 000 BGN
2009 0 BGN
2010 26 438 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 438 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 800 BGN
2009 0 BGN
2010 22 472 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 200 BGN
2009 0 BGN
2010 3 966 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 166 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз