Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0158-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/402
Наименование: "Система от състезания по математика в Община Казанлък"
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Назначаване на Екип по проекта.
4.Провеждане на състезание „Европейско Кенгуру”.
5. Провеждане на състезание „Млади приятели на математиката”
3.* Провеждане на Екскурзия за класираните на призовите места.
2.*Провеждане на коледно състезание по математика (подготовка).
6. Закриване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 896 BGN
Общ бюджет: 17 270 BGN
БФП: 17 270 BGN
Общо изплатени средства: 17 267 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 179 BGN
2009 8 088 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 267 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 802 BGN
2009 6 875 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 377 BGN
2009 1 213 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 590 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз