Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0152-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/627
Наименование: "УЧЕЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА"
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ГР. СВИЩОВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: * Дейност 1- подготовка и изпълнение
Дейност 2 *- подготовка и изпълнение
Дейност 3 - подготовка и изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 279 BGN
Общ бюджет: 12 862 BGN
БФП: 12 862 BGN
Общо изплатени средства: 12 862 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 450 BGN
2009 6 882 BGN
2010 2 531 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 862 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 933 BGN
2009 5 849 BGN
2010 2 151 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 933 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 518 BGN
2009 1 032 BGN
2010 380 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз