Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0002-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/268
Наименование: ПОКОРИТЕЛИ НА МОРЕТО
Бенефициент: Сдружение "Бизнес Агенция"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 08.03.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Формиране на УК и екип
5.Ден на морските спортове
2.1.Ден на морските спортове
4.1.Щанд за спортистите
4.Щанд за спортистите
2.Интерактивни презентации*
2.1.Интерактивни презентации*
6.Училищни отбори за междуучилищно състезание
6.1.Училищни отбори за междуучилищно състезание
8.Мотивационна програма
8.1.Мотивационна програма
7.Програма за здравословно хранене
7.1.Програма за здравословно хранене
3.Учебно-тренировъчни срещи по уиндсърф
9.Празник „ПОКОРИТЕЛИ НА МОРЕТО”
9.1.Празник „ПОКОРИТЕЛИ НА МОРЕТО”
10.Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 983 BGN
Общ бюджет: 42 125 BGN
БФП: 42 125 BGN
Общо изплатени средства: 41 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 997 BGN
2009 28 963 BGN
2010 2 118 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 497 BGN
2009 24 619 BGN
2010 1 801 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 499 BGN
2009 4 344 BGN
2010 318 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 162 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз