Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0035-C0001
Номер на проект: РД 02-14-662/22.04.2010
Наименование: Ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията на служителите на УО за изпълнение на дейностите по подготовката, координацията, управлението, мониторинга, плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.03.2010
Начална дата: 22.04.2010
Дата на приключване: 22.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подкрепа за ограничаване на текучеството и повишаване мотивацията на служителите на УО за изпълнението на дейности осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР с цел укрепване на административния капацитет на Управляващия орган за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата по ОПРР.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Верификация на разходите по проекта.
дейност 3 Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база.
дейност 4 Окончателно отчитане на разходите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 097 659 BGN
Общ бюджет: 2 852 953 BGN
БФП: 2 852 953 BGN
Общо изплатени средства: 2 852 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 852 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 728 325 BGN
2011 821 008 BGN
2012 1 303 620 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 852 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 425 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 619 076 BGN
2011 697 857 BGN
2012 1 108 077 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 425 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 427 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 109 249 BGN
2011 123 151 BGN
2012 195 543 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
427 943 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на текучеството сред служителите, чиито възнаграждения се финансират по проектаНамаляване на текучеството сред служителите, чиито възнаграждения се финансират по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз