Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0005-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/133
Наименование: "Вълшебството на детското творчество"
Бенефициент: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*„Слово, музика, сцена”
2.*„Фолклорни корени"
3.„Минихандбал” /за ІV и V клас/
4.*„Скачащи ноти”
5.*„Екология”
6.*Отряд „Вълчета”
7.*Ателие „Художник”
8.*„Приложно изкуство”
9.*„Какъв да стана?” (Приемственост)
10.*„Книжката и мишката”
11.*„Моят град в моето училише”
12.*„Млад турист”
13.*„Природата -вдъхновение , здраве и сила” ІІІ клас
14.*„Мама, татко и аз”- деца със СОП
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ВАРНА
СОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГР. ВАРНА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 247 BGN
Общ бюджет: 41 885 BGN
БФП: 41 885 BGN
Общо изплатени средства: 41 877 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 400 BGN
2009 7 635 BGN
2010 24 842 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 877 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 990 BGN
2009 6 489 BGN
2010 21 116 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 595 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 410 BGN
2009 1 145 BGN
2010 3 726 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз