Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0042-C0001
Номер на проект: РД-08-261/20.05.2010 г.
Наименование: Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода март 2010 г. – декември 2013 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 20.05.2010
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на ОПТ, и в частност ефективно управление на проектите, финансирани от Програмата.
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 260 000 BGN
Общ бюджет: 260 000 BGN
БФП: 260 000 BGN
Общо изплатени средства: 185 716 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 260 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 351 BGN
2011 924 BGN
2012 106 265 BGN
2013 47 306 BGN
2014 19 870 BGN
2015 0 BGN
185 716 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 649 BGN
2011 785 BGN
2012 90 325 BGN
2013 40 210 BGN
2014 16 890 BGN
2015 0 BGN
157 858 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 703 BGN
2011 139 BGN
2012 15 940 BGN
2013 7 096 BGN
2014 2 981 BGN
2015 0 BGN
27 857 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени редовни заседания на КН на ОПТ
Индикатор 2 Проведени извънредни заседания на КН на ОПТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз