Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0173-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/589
Наименование: "Изкуството - мост към социализацията и интеграцията на деца в неравностойно положение"
Бенефициент: Средно общообразователно училище " Димитър Гачев" - Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1. Подготовка на дейност 1 Откриване на проекта
1.2. Изпълнение на дейност 1 Откриване на проекта
2.1.Подготовка на дейност 2 Провеждане на информационна кампания
2.2. Изпълнение на дейност 2 Провеждане на информационна кампания
3. Изпълнение на дейност 3 Кастинг
4.* Изпълнение на дейност 4 Учебни планове,графици,обучителен процес
5. *Изпълнение на дейност 5 Проучване на пазара, заявка и доставка на музикални инструменти, носии и технически средства
6.* Изпълнение на дейност 6 Дипляни, календари, плакати
7.* Изпълнение на дейност 7 Графици на сценични изяви
8.* Изпълнение на дейност 8 Десетдневка на детското изкуство и парк “Детелина”
9.* Изпълнение на дейност 9 Доброволчески екипи; брошура за резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 000 BGN
Общ бюджет: 9 569 BGN
БФП: 9 569 BGN
Общо изплатени средства: 9 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 200 BGN
2009 5 000 BGN
2010 1 368 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 720 BGN
2009 4 250 BGN
2010 1 163 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 480 BGN
2009 750 BGN
2010 205 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 435 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз