Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0050-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-48
Наименование: „Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция „Превантивна дейност”, дирекция „Управление на отпадъците” и дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”, участващи в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/02/14 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград” по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.04.2010
Начална дата: 03.05.2010
Дата на приключване: 19.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 200 BGN
Общ бюджет: 1 197 BGN
БФП: 1 197 BGN
Общо изплатени средства: 1 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 197 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 018 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 180 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз