Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0049-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-PPIP-46
Наименование: Изпълнение на дейности за информираност на целевите групи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2010
Начална дата: 01.05.2010
Дата на приключване: 01.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на дейности за информираност на целевите групи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСТАТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 221 880 BGN
Общ бюджет: 98 031 BGN
БФП: 98 031 BGN
Общо изплатени средства: 98 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 81 294 BGN
2011 0 BGN
2012 16 736 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 69 100 BGN
2011 0 BGN
2012 14 226 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 194 BGN
2011 0 BGN
2012 2 510 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 705 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз