Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/026-01
Наименование: Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 04.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряването на състоянието на пътя в участъка от км 55+775 до км 73+529 ще осигури по-безопасното придвижване на пътнико потока в областта, ще подобри връзките, в границите на Южен централен район за планиране, ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. Достъпът до културно - историческите обекти на територията на община Съединение ще бъде подобрен.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 753 262 BGN
Общ бюджет: 7 876 481 BGN
БФП: 7 876 481 BGN
Общо изплатени средства: 7 876 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 876 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 352 920 BGN
2013 2 530 017 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 456 BGN
7 876 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 695 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 549 982 BGN
2013 2 150 514 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 488 BGN
6 695 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 181 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 802 938 BGN
2013 379 503 BGN
2014 0 BGN
2015 - 968 BGN
1 181 472 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз