Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/024-01
Наименование: Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 21.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Подобряването на транспортната достъпност включва по-нататъшното изграждане и разширяване на техническите характеристики и експлоатационните условия на съществуващата в района пътна мрежа II клас, така че да бъде обхваната по-голяма част от територията и по-голям дял от населението да получи висококачествени транспортни услуги от гледна точка на безопасността и съкращаване продължителността на пътуването, като по този начин е в съответствие с Приоритетната ос 2, която цели да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 423 252 BGN
Общ бюджет: 13 599 136 BGN
БФП: 13 599 136 BGN
Общо изплатени средства: 13 599 136 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 599 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 095 381 BGN
2013 - 33 626 BGN
2014 4 547 946 BGN
2015 - 10 565 BGN
13 599 136 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 559 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 731 074 BGN
2013 - 28 582 BGN
2014 3 865 754 BGN
2015 - 8 980 BGN
11 559 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 039 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 364 307 BGN
2013 - 5 044 BGN
2014 682 192 BGN
2015 - 1 585 BGN
2 039 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз