Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/018-01
Наименование: Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 Менгишево - Долно Новково - о.п.Омуртаг и на път ІІІ-4008 Пролаз - Вардун, област Търговище
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 31.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
Описание
Описание на проекта: Рехабилитацията на третокласните - път IIІ- 704 и път ІІІ-4008 ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Търговище), както и между центровете на отделни единици в ареала.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: Геодезическо заснемане-изпълнение
Дейност 8: Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 061 662 BGN
Общ бюджет: 8 986 507 BGN
БФП: 8 986 507 BGN
Общо изплатени средства: 8 841 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 986 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 364 143 BGN
2013 485 065 BGN
2014 0 BGN
2015 - 7 737 BGN
8 841 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 638 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 109 522 BGN
2013 412 306 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 576 BGN
7 515 251 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 347 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 254 621 BGN
2013 72 760 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 161 BGN
1 326 221 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз