Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0048-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-47
Наименование: „Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерт – правоспособен юрист от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”, участващ в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.04.2010
Начална дата: 20.04.2010
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възнаграждение юрист от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”, участващ в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 400 BGN
Общ бюджет: 399 BGN
БФП: 399 BGN
Общо изплатени средства: 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 399 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 339 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 60 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз