Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0047-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-PPIP-45
Наименование: "Въвеждане в националното законодателство на изискванията на директива 2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директиви"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.04.2010
Начална дата: 09.04.2010
Дата на приключване: 09.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в националното законодателство на изискванията на директива 2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директив
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕРС-КОС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 000 BGN
Общ бюджет: 98 400 BGN
БФП: 98 400 BGN
Общо изплатени средства: 98 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 680 BGN
2011 29 520 BGN
2012 49 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 728 BGN
2011 25 092 BGN
2012 41 820 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 952 BGN
2011 4 428 BGN
2012 7 380 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 760 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз