Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0034-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/58
Наименование: Алтернативни енергийни системи
Бенефициент: Институт по електрохимия и енергийни системи БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1
1. Изпълнение на дейност 1 (УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА)
2. Подготовка на дейност 2
2. Изпълнение на дейност 2 (ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА БАЗА)
3. Подготовка на дейност 3
3. Изпълнение на дейност 3 РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
4. Подготовка на дейност 4
4. Изпълнение на дейност 4 (ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ НАУЧЕН СЕМИНАР
5. Подготовка на дейност 5
5.* Изпълнение на дейност 5 ТЯСНОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ
6. Подготовка на дейност 6
6.* Изпълнение на дейност 6 (НАУЧЕН ОБМЕН)
7. Подготовка на дейност 7
7. Изпълнение на дейност 7 (ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 197 BGN
Общ бюджет: 180 671 BGN
БФП: 154 656 BGN
Общо изплатени средства: 151 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 200 BGN
2009 57 143 BGN
2010 30 877 BGN
2011 23 457 BGN
2012 687 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 320 BGN
2009 48 572 BGN
2010 26 246 BGN
2011 19 939 BGN
2012 584 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 660 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 880 BGN
2009 8 571 BGN
2010 4 632 BGN
2011 3 519 BGN
2012 103 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 705 BGN
Финансиране от бенефициента 32 991 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз