Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.04-0005-C0001
Номер на проект: ESF-1104-09-12001
Наименование: БРАВО –Бъдеща Работа чрез Активност и Висококачествено Обучение
Бенефициент: "Школа Карагьозови" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.03.2010
Начална дата: 29.03.2010
Дата на приключване: 01.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаването на конкурентно-способността и реализацията на пазара на труда на лица, регистрирани като безработни в Д„БТ” гр. Стара Загора, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация чрез обучение по ИКТ и английски език
Дейности: Дейност1:Административна подготовка за обученията. Изготвени 50 входящи тестове, 50 комплекта материали за обучение и 20 присъствени графици
Дейност2:Обучение по компютърна графика 10 лица обучени за работа със приложни програми и професионален софттуер
Дейност3:Обучение по административно обслужване-І група Обучени 10 лица по специалността
Дейност4:Обучение по административно обслужване-ІІ група Обучени 10 лица по специалността
Дейност5:Базово компютърно обучение-по част от професия "Оператор на компютър"-І група 10 успешно обучени лица
Дейност6:Базово компютърно обучение-по част от професия "Оператор на компютър"-ІІ група 10 лица завършили успешно обучението
Дейност7:Визуализация и популяризация на дейността. Публикации в пресата относно стартирането и резултатите от проекта,отпечатани 10 бр.плакати и 1 софтуерна презентация
Дейност8:Мониторинг на дейността и контрол. Изготвени учебни програми, протоколи за получени материали, месечни присъствени форми, удостоверения за професионално обучение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Национална бизнес поща” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 003 BGN
Общ бюджет: 47 987 BGN
БФП: 47 987 BGN
Общо изплатени средства: 46 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 001 BGN
2011 35 004 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 351 BGN
2011 29 753 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 650 BGN
2011 5 251 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 Попълнени 50 бр.атестационни формуляри
Индикатор 5 Попълнени 40 бр.въпросници за удовлетвореност от обучението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз