Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.04-0006-C0001
Номер на проект: ESF-1104-03-02001
Наименование: Квалификация на безработни лица от уязвими групи -жители на община Провадия и осигуряване на заетост
Бенефициент: Център за Професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.03.2010
Начална дата: 22.03.2010
Дата на приключване: 01.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на уязвими групи безработни от община Провадия и възможност за обучение и работа
Дейности: Дейност 1 1.Организация на обучението 2.Информация в пресата за спечеленият проект 3.Изработка на информационни материали 4.Изготвяне на месечни отчетни
Дейност 2 1.Провеждане на обученията 2.Изплащане на стипендии и пътни на курсистите 3.Закупуване на материали за теоретично обучение 4.Изплащане на пътни ,дневни и хонорари на преподавателите 5.Осъществяване на мониторинг 6.Изготвяне на месечни
Дейност 3 1.Приключване на обученията 2.Изплащане на хонорари и осигуровки на екипа по проекта. 3.Назначаване на трудов договор на 50% от успешно завършилите обучение 4.Изготвяне на финален отчет на проекта
Партньори
Партньори:
КПК-Провадия
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 700 BGN
Общ бюджет: 24 648 BGN
БФП: 24 648 BGN
Общо изплатени средства: 24 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 648 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 951 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 697 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 697 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 50 % от успешно завършилите лица, назначени по трудов договор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз