Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0030-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/51
Наименование: Подкрепа за развитие и реализация на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на полимерната химия, физика и инженерство
Бенефициент: Институт по полимери БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Подпомагане при подготовката на научни публикации и дисертационни трудове и подкрепа за провеждане на научни изследвания)
Изпълнение на дейност 2 (Участия в национални и международни конференции, и провеждане на научни изследвания във водещи световни научни центрове)
Изпълнение на дейност 3 (Стимулиране на участниците в целевата група)
Изпълнение на дейност 4 (Организиране на специализиран лекционен курс)
Подготовка на дейност 5* (Провеждане на постерни сесии)
Изпълнение на дейност 5* (Провеждане на постерни сесии)
Изпълнение на дейност 6 (Доставка на информационни продукти)
Изпълнение на дейност 7 (Участие на целевата група в специализирани и езикови курсове)
Изпълнение на дейност 8 (Подобряване на материалната база)
Изпълнение на дейност 9 (Управление и координация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 840 BGN
Общ бюджет: 184 131 BGN
БФП: 184 131 BGN
Общо изплатени средства: 182 901 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 968 BGN
2009 52 564 BGN
2010 67 000 BGN
2011 0 BGN
2012 23 368 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 901 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 973 BGN
2009 44 680 BGN
2010 56 950 BGN
2011 0 BGN
2012 19 863 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 995 BGN
2009 7 885 BGN
2010 10 050 BGN
2011 0 BGN
2012 3 505 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 435 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз