Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0028-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/46
Наименование: Докторантско училище. Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки.
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: I.1. Експертен съвет
I.3. Конкурс за курсове*
I.2. Анализ*
I.4. Отпечатване брошура
I.6. Вътрешен контролен съвет*
I.7. Учебен план*
I.8. Обучение*
I.9. Наблюдение*
I.10. Отчети на преподаватели*
I.11. Атестиране*
I.12. Среща*
I.13. Обобщение*
II.1. Изисквания, конкурс
II.2. Електронни ресурси, купуване*
II.3. Конкурс теренни проучв.*
II.4. Конкурс, семинари*
II.5. Ваучери*
II.6. Научна експертиза*
III.1. Издателска програма, принципи
III.2. Редакционен съвет
III.3. Годишник, покана, отпечатване...*
III.3. Divinatio*
III.4. Разпространение*
III.5. Заключителна конференция
III.3. Дисертации, книги
ІІІ.6. База данни и клуб на възпитаниците
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 431 BGN
Общ бюджет: 173 688 BGN
БФП: 167 716 BGN
Общо изплатени средства: 160 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 886 BGN
2009 0 BGN
2010 63 094 BGN
2011 57 921 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 903 BGN
2009 0 BGN
2010 53 630 BGN
2011 49 233 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 767 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 983 BGN
2009 0 BGN
2010 9 464 BGN
2011 8 688 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 135 BGN
Финансиране от бенефициента 11 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз