Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0046-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-44
Наименование: Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал.4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007 г. на експерти от дирекция "Превантивна дейност" и дирекция "Управление на отпадъците" участващи в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община" по оперативна порграма "Околна среда 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2010
Начална дата: 25.03.2010
Дата на приключване: 18.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал.4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007 г. на експерти от дирекция "Превантивна дейност" и дирекция "Управление на отпадъците" участващи в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община" по оперативна порграма "Околна среда 2007-2013 г.""
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 800 BGN
Общ бюджет: 799 BGN
БФП: 799 BGN
Общо изплатени средства: 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 799 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 680 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 120 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз