Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0045-C0001
Номер на проект: TA-2010-VO-43
Наименование: „Повишаване капацитета на дирекция ВО чрез обучения в страната и чужбина - 2010г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.02.2010
Начална дата: 22.03.2010
Дата на приключване: 31.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет за изпълнение на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 730 BGN
Общ бюджет: 13 011 BGN
БФП: 13 011 BGN
Общо изплатени средства: 13 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 831 BGN
2011 1 180 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 057 BGN
2011 1 003 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 775 BGN
2011 177 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 952 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз