Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0145-C0001
Номер на проект: СО/QMS/006/11.01.2008
Наименование: "Подобряване на управлението и повишаване на качеството в Лейдис ООД в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000"
Бенефициент: "Лейдис" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността на „ЛЕЙДИС” ООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за устойчиво развитие на местния и европейски пазар.
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000
Доставка на специализиран софтуер
Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000
Одит на разходите
Финално отчитана
Разходи за информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 008 BGN
Общ бюджет: 58 000 BGN
БФП: 28 420 BGN
Общо изплатени средства: 28 420 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 420 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 420 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 157 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 157 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 263 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 263 BGN
Финансиране от бенефициента 30 192 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз