Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0159-C0001
Номер на проект: СО/QMS/100/15.01.2008
Наименование: Въвеждане на система за управлени ена качеството по международен стандарт ISO 9001:2000 в предприятието "Сигма-ИС"
Бенефициент: "СИГМА-ИС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за управлени ена качеството по международен стандарт ISO 9001:2008 в предприятието "Сигма-ИС"
Дейности: Консултантски услуги за разработване на документация и внедряване на система за управление на качеството в съответствие със стандарта ИСО 9001:2000.
Доставка на оборудване за калибриране на машини и производствено оборудване
Сертификация на системата за управление на качеството по ИСО 9001:2000.
Одит на проекта
Разходи за информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 608 BGN
Общ бюджет: 35 380 BGN
БФП: 17 690 BGN
Общо изплатени средства: 17 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 690 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 037 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 654 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 654 BGN
Финансиране от бенефициента 21 608 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз