Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0037-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/006/15.01.2008
Наименование: "Сертифициране на "Дружба" АД по стандарт ISO/ TS 16949:2002 за управлениена качеството в автомобилната индустрия"
Бенефициент: Акционерно дружество "Дружба"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез покриване на международно признатия стандарт ISO/ TS 16949:2002 за управление на качеството в автомобилната индустрия да се доближи конкурентоспособността на „Дружба” АД до тази на европейските и световни фирми
Дейности: Подготовка на дейност 1 Сключване на консултантски договор за подготовката на СУК по изискванията на TS 16949. Сключване на консултантски договор за подготовката на СУК по изискванията на TS-16 949.
Изпълнение на дейност 1 Сключване на консултантски договор за подготовката на СУК по изискванията на TS 16949. Сключване на консултантски договор за подготовката на СУК по изискванията на TS-16 949.
Подготовка на дейност 2 Сключване на договор със сертифицираща организация, която ще извърши сертификацията по TS 16949- 2002. Сключване на договор със сертифицираща организация, която ще извърши сертификацията по TS 16949-2002.
Изпълнение на дейност 2 Сключване на договор със сертифицираща организация, която ще извърши сертификацията по TS 16949- 2002. Сключване на договор със сертифицираща организация, която ще извърши сертификацията по TS 16949-2002.
Подготовка на дейност 3 Сформиране на екип по избора и внедряването на ERP система. Сформиране на екип по избора и внедряването на ERP система.
Изпълнение на дейност 3 Сформиране на екип по избора и внедряването на ERP система. Сформиране на екип по избора и внедряването на ERP система.
Подготовка на дейност 4.1 Проучване и адаптиране на ERP към процесите на фирмата. Проучване и адаптиране на ERP към процесите на фирмата.
Изпълнение на дейност 4.1 Проучване и адаптиране на ERP към процесите на фирмата. Проучване и адаптиране на ERP към процесите на фирмата.
Подготовка на дейност 4.2 Подготовка на данните от настоящата бизнес среда. Подготовка на данните от настоящата бизнес среда.
Изпълнение на дейност 4.2 Подготовка на данните от настоящата бизнес среда. Подготовка на данните от настоящата бизнес среда.
Подготовка на дейност 4.3 Закупуване и доставка на хардуер. Закупуване и доставка на хардуер.
Изпълнение на дейност 4.3 Закупуване и доставка на хардуер. Закупуване и доставка на хардуер.
Подготовка на дейност 4.4 Инсталация и настройка на базовото програмно осигуряване. Инсталация и настройка на базовото програмно осигуряване.
Изпълнение на дейност 4.4 Инсталация и настройка на базовото програмно осигуряване. Инсталация и настройка на базовото програмно осигуряване.
Подготовка на дейност 4.5 Миграция на данните в новата система. Миграция на данните в новата система.
Изпълнение на дейност 4.5 Миграция на данните в новата система. Миграция на данните в новата система.
Подготовка на дейност 4.6 Обучение на администраторите и потребителите. Обучение на администраторите и потребителите.
Изпълнение на дейност 4.6 Обучение на администраторите и потребителите. Обучение на администраторите и потребителите.
Подготовка на дейност 4.7 Внедряване на системата по работни места. Внедряване на системата по работни места.
Изпълнение на дейност 4.7 Внедряване на системата по работни места. Внедряване на системата по работни места.
Подготовка на дейност 5 Провеждане на предварителен одит по TS 16949 oт сертифициращата организация. Провеждане на предварителен одит по TS 16949 от сертифициращата организация.
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на предварителен одит по TS 16949 oт сертифициращата организация. Провеждане на предварителен одит по TS 16949 от сертифициращата организация.
Подготовка на дейност 6 Провеждане на сертифициращ одит по TS 16949. Провеждане на сертифициращ одит по TS 16949.
Изпълнение на дейност 6 Провеждане на сертифициращ одит по TS 16949. Провеждане на сертифициращ одит по TS 16949.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 560 BGN
Общ бюджет: 24 953 BGN
БФП: 12 477 BGN
Общо изплатени средства: 12 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 477 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 605 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 871 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 871 BGN
Финансиране от бенефициента 78 560 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз