Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0131-C0001
Номер на проект: СО/QMS/064/14.01.2008
Наименование: "Достигане на европейски стандарти за информационна сигурност в полиграфическата индустрия в Алианс Принт ЕООД"
Бенефициент: "Алианс Принт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на Алианс Принт ЕООД, чрез качествено подобряване управлението на бизнес процесите и контрола на информационните ресурси и активи, като съвременно изискване на европейския и световен пазар за постигане на адекватна информационна сигурност
Дейности: Проектен старт Проектен старт
Доставка на специализиран софтуер Доставка на специализиран софтуер
Разработване и внедряване на СУИС Разработване и внедряване на СУИС
Сертификация на СУИС Сертификация на СУИС
Oдит на проекта Oдит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 196 BGN
Общ бюджет: 199 836 BGN
БФП: 97 920 BGN
Общо изплатени средства: 97 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 97 920 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 83 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 232 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 688 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 688 BGN
Финансиране от бенефициента 102 204 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз