Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0097-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/016/15.01.2008
Наименование: "Въвеждане на международно признати стандарти - път към европейския пазар за рекламни продукти"
Бенефициент: "ГАРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността на кандидата ЕТ „ГАРС – Гавраил Гавраилов” в съответствие с изискванията на националния и международен пазар.
Дейности: Ф1. Дейност 1 - Сформиране на екип по проекта Ф1. Дейност 1 - Сформиране на екип по проекта
Ф1. Дейност 2 - Отчетност на проектните дейности и разходи Ф1. Дейност 2 - Отчетност на проектните дейности и разходи
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 1. - Избор на консултант за въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 1. - Избор на консултант за въвеждане на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 2 - Избор на сертифицираща организация Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 2 - Избор на сертифицираща организация
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 3 - Избор на подизпълнител за доставка на оборудване Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 3 - Избор на подизпълнител за доставка на оборудване
Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 4 - Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система Ф1. Дейност 3 - Избор на подизпълнители Поддейност 4 - Избор на подизпълнител за изграждане на информационна система
Ф2-Д1 и 2 и Ф3-Д1,2,3 и 4 включващи: Определяне обхвата на системите, процес на разработване на системите; Анализ на операт. системи за производство на рекламни материали; Етапно интегриране на ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в информац. система; Тес Консултантски услуги включващи: Дейност 1. Анализ на оперативните системи за производство на рекламни материали Дейност 2. Етапно интегриране на ISO 14001:2004, ISO 9001: 2000 и ISO 27001:2005 в информационна система. Дейност 3. Тестване на информационната система. Дейност 4. Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система.
Ф4. Д1 и Д2 включващи: Провеждане на сертифициращи одити и издаване на сертификати от съответния компетентен орган Консултантски услуги за сертифициране на системите за управление на качеството Дейност 1. Провеждане на сертифициращи одити Дейност 2. Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Ф5. Дейност 1. Начална презентация на проекта Ф5. Дейност 1. Начална презентация на проекта
Ф5. Дейност 2. Финална презентация на проекта Ф5. Дейност 2. Финална презентация на проекта
Ф5. Дейност 3. Отпечатване на брошури, листовки Ф5. Дейност 3. Отпечатване на брошури, листовки
Одит Извършване на финансов одит на изпълнението на проекта
Даставка на оборудване и специализиран софтуер Доставката включва следното оборудване: - 1 компютърна конфигурация, която ще служи за сървър - 3 настолни компютърни конфигурации, които ще бъдат сложени във всеки един от отделите – администрация и управление, дизайнерски отдел и производствена част. Настолните компютърни конфигурации трябва да отговарят на следните минимални технически спецификации: Windows Vista HE OEM; Processor - C2 QUAD Q6600/2.4/1066/BOX; RAM - 2x1 GB DDR2 800 SUPERT T CL4 Floppy - 1.44 Hard disc - 400 GB SATA2/16 MB DVD RW - GSA-H66N Video card - EN8800GTX/HTDP Monitor - LCD L222WS/5MS/1K:1
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 336 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 26 764 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз