Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0193-C0001
Номер на проект: СО/QMS/110/15.01.2008
Наименование: "Внедряване на добри практики за управление на качеството и безопасността на храните в хотел Вила Рока"
Бенефициент: "Прайм турист" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на Вила Рока, чрез модернизация и подобряване на управлението на процесите като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта
Доставка на оборудване Конвектомат; Шкаф за подгряване на чинии; Разходи за специализиран софтуер за управление; Комплексно информационно и телекомуникационно решение;
Разработване и внедряване на СУК и СУБХ Разработване и внедряване на СУК и СУБХ
Сертифициране на СУК и СУБХ Сертифициране на СУК и СУБХ
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 323 BGN
Общ бюджет: 127 500 BGN
БФП: 62 475 BGN
Общо изплатени средства: 62 475 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 475 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 475 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 104 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 371 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 371 BGN
Финансиране от бенефициента 103 377 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз