Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0077-C0001
Номер на проект: СО/QMS/111/15.01.2008
Наименование: "Внедряване на добри практики за управление на качеството и безопасността на храните в хотели Рила и Рилена"
Бенефициент: "РИЛЕНА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на хотели Рила и Рилена, собственост на РИЛЕНА ООД, чрез модернизация, подобряване и повишаване на безопасността при управлението на процесите като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар.
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта
Доставка на оборудване Конвектомат за готвене; Конвектомат за хляб и сладкарски изделия; Съдомиялна машина; Чашомиялна машина; Ледогенератор; Кухненски шкаф; Аспирационна система;; Специализиран хотелски софтуер за управление;
Разработване и внедряване на СУК и СУБХ Разработване и внедряване на СУК и СУБХ
Сертифициране на СУК и СУБХ Сертифициране на СУК и СУБХ
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности - 2 информационни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 183 BGN
Общ бюджет: 116 443 BGN
БФП: 57 057 BGN
Общо изплатени средства: 57 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 57 057 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 499 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 499 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 559 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 559 BGN
Финансиране от бенефициента 59 517 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз