Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0178-C0001
Номер на проект: BA/QMS/001/07.01.2008
Наименование: "Повишаване обема и качеството на продукцията чрез измерване на модерни измервателни инструменти и машини и внедряване на Система за управление на качеството и международен стандарт ISO 9001:200"
Бенефициент: "Метал Микрон" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: - увеличаване обема на продукцията на фирмата в направление експорт - продукцията на фирмата да отговаря на европейските изисквания за качество
Дейности: Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Доставка на оборудване Доставка на оборудване
Подготовка за получаване на сертификата за покриване на стандарта ISO 9001:2000 Подготовка за получаване на сертификата за покриване на стандарта ISO 9001:2000
Изпълнение на дейностите за получаване на сертификата за покриване на стандарта ISO 9001:2000 Изпълнение на дейностите за получаване на сертификата за покриване на стандарта ISO 9001:2000
Информационни дейности Информационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Марица М - Борис Михалков"
"T-Cert" s.r.o.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 000 BGN
Общ бюджет: 8 947 BGN
БФП: 4 474 BGN
Общо изплатени средства: 4 474 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 474 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 474 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 803 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 671 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
671 BGN
Финансиране от бенефициента 48 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз