Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0185-C0001
Номер на проект: СО/QMS/022/14.01.2008
Наименование: "Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 в Колоре България ЕООД"
Бенефициент: "Колоре България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: "Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 в Колоре България ООД"
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта
Доставка на специализиран софтуер Доставка на специализиран софтуер - CAD/CAM
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности - информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 690 BGN
Общ бюджет: 78 960 BGN
БФП: 38 690 BGN
Общо изплатени средства: 38 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 690 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 887 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 804 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 804 BGN
Финансиране от бенефициента 40 270 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз