Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0151-C0001
Номер на проект: BH/QMS/033/15.01.2008
Наименование: "Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 - условие за подобрена конкурентоспособност на "СВЕМАР"ООД"
Бенефициент: "СВЕМАР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008 - условие за подобрена конкурентоспособност на "СВЕМАР"ООД"
Дейности: Проектен старт Проектен старт
Доставка на оборудване Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Одит Одит
Информационни дейности Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 351 BGN
Общ бюджет: 34 700 BGN
БФП: 17 333 BGN
Общо изплатени средства: 17 333 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 333 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 333 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 733 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 733 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 600 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 600 BGN
Финансиране от бенефициента 17 385 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз