Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0134-C0001
Номер на проект: СО/QMS/142/15.01.2008
Наименование: "ISO 9001-Гаранция за ново ниво на конкурентоспособност"
Бенефициент: "Кавира дизайн" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Динамично развитие на Предприятието на Кандидата, с повишена конкурентоспособност на българския, европейския и световен пазари
Дейности: Подготовка, планиране и организация за изпълнение на дейностите по проекта Подготовка, планиране и организация за изпълнение на дейностите по проекта
Разработка и в недряване на СУ Разработка и в недряване на СУ
Доставка на предвидената техника Широкоформатен комбиниран принтер/плотер
Сертифициране на СУ Сертифициране на СУ
Визуализация на дейностите по Проекта Визуализация на дейностите по Проекта
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 738 BGN
Общ бюджет: 89 014 BGN
БФП: 44 195 BGN
Общо изплатени средства: 44 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 195 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 566 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 629 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 629 BGN
Финансиране от бенефициента 48 412 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз