Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0050-C0001
Номер на проект: СО/QMS/104/15.01.2008
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на СД "Мебели Рабелс Беленски и с-ие" чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000"
Бенефициент: СД "Мебели Рабелс Беленски и сие"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повиши конкурентноспособността на СД „Мебели Рабелс Беленски и с-ие” чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за устойчиво развитие на местния и европейски пазар.
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта
Доставка на оборудване Хидравлична фреза за нарязване на клиновидни зьби; Пневматична машина за олепиляване на детайли с клиновидни зьби; Пневмо-хидравлична преса за клинозьбно снаждане; Двустранно хидравлична преса за слепване на греди и ламели; Рамова преса за монтаж на дограма; Барабанна трипозиционна преса за слепване на плотове с размери; Фреза Felder F900; Четиристранно-фрезова машина 4 PM 230/4;
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 100 BGN
Общ бюджет: 29 109 BGN
БФП: 13 972 BGN
Общо изплатени средства: 13 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 972 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 876 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 096 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 096 BGN
Финансиране от бенефициента 84 609 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз