Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0150-C0001
Номер на проект: СО/QMS/056/14.01.2008
Наименование: "Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 в Универсал К ООД"
Бенефициент: "Универсал К" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността на българските фирми, отговаряйки на изискванията за качество на работа, ефектвност на процесите посредством въвеждането на системи за управление на качеството
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване система за управление на качеството (СУК).
Доставка на оборудване
Сертифициране на СУК
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 188 BGN
Общ бюджет: 17 525 BGN
БФП: 8 763 BGN
Общо изплатени средства: 8 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 763 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 448 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 314 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 314 BGN
Финансиране от бенефициента 13 188 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз