Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0121-C0001
Номер на проект: СО/QMS/109/15.01.2008
Наименование: Създаване на условия за развитие на "Яна тур - България" ООД, чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000
Бенефициент: "Яна тур - България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на Яна Тур - България ООД, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар.
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта
Доставка на оборудване Закупуване на оборудване необходимо за удовлетворяване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 640 BGN
Общ бюджет: 134 422 BGN
БФП: 65 867 BGN
Общо изплатени средства: 65 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 987 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 880 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 880 BGN
Финансиране от бенефициента 69 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз