Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0019-C0001
Номер на проект: СО/QMS/155/15.01.2008
Наименование: "Внедряване и сертифициране на Електронна Система за управление на качеството( съгласно ISO 27001:2005) и на електронна система за управление на информационната сигурност( съгласно ISO 27001:2005) в дейността на БГ УЕБ ООД"
Бенефициент: "БГ - Уеб" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: разработване на системи за управление на качеството и на информационната сигурност на електронен носител, предвид спецификата на фирмената дейност – разработване на софтуерни продукти
Дейности: Заявка и доставка на хардуер и софтуер.
Одит и Информационни дейности
Система за управление на информационната сигурност
Сертифициране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 053 BGN
Общ бюджет: 37 483 BGN
БФП: 18 741 BGN
Общо изплатени средства: 18 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 741 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 930 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 811 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 811 BGN
Финансиране от бенефициента 19 053 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз