Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0188-C0001
Номер на проект: СО/QMS/099/15.01.2008
Наименование: Повишаване конкурентноспособността и на експортния потенциал на "Стилмет" АД, чрез удостоверяване на пазарано съответствие и използване на знака за качество Qualicoat
Бенефициент: "ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да допринесе за подобряване на глобалната конкурентоспособност, усилване на експортния потенциал и укрепване на лидерските позиции в национален мащаб на „Стилмет” АД, чрез удостоверяване на продуктово съответствие и получаване на лицензно право за използване на знак за качество QUALICOAT за покрития на алуминиеви профили и системи и инвестиции в собствено оборудване за тестове и изпитания на готова продукция
Дейности: Разработване на документация за получаване на лицензия за знак за качество QUALICOAT за покрития на алуминиеви профили и системи.
Доставка на тестово оборудване за изпитване на продуктово съответствие със спецификациите по QUALICOAT.
Сертификация на съответствието на алуминиеви продукти по спецификации QUALICOAT.
Информационни дейности
Избор на одитор
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Криейтив център ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 027 BGN
Общ бюджет: 37 108 BGN
БФП: 18 554 BGN
Общо изплатени средства: 18 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 554 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 771 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 783 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 783 BGN
Финансиране от бенефициента 36 027 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз