Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0119-C0001
Номер на проект: BH/QMS/031/15.01.2008
Наименование: Въвеждане и сертификация на СУК и инвестиционна подкрепа в "МикроАкаунт"ЕООД
Бенефициент: „МИКРОАКАУНТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: МикроАкаунт ЕООД да усвои и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да повиши своята конкурентноспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за разрастване на производствения капацитет и излизане на външни паза¬ри
Дейности: Предварителни дейности 1. Съставяне на екип по проекта 2. Разработване на тръжната документация по проекта
Консултации по ISO 9001:2000 Консултации по ISO 9001:2000
Сертификация по ISO 9001:2000 Сертификация по ISO 9001:2000
Доставка на оборудване Инвестиции
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 415 BGN
Общ бюджет: 59 657 BGN
БФП: 29 232 BGN
Общо изплатени средства: 29 232 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 232 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 847 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 847 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 385 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 385 BGN
Финансиране от бенефициента 30 615 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз